Privacy gegevens

 

In verband met de AGV, Algemene Verordening Gegevensbescherming, een Europese wet die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, vermelden wij onderstaand hoe wij met privacy gegevens omgaan.

Doorgaans zijn de volgende persoonsgegevens van u als onze relatie bij ons bekend:

– NAW-gegevens
– telefoonnummers
– e-mailadressen

Uw gegevens staan bij ons in een apart bestand dat alleen voor ons inzichtelijk en te wijzigen is. Uw persoonsgegevens staan daar in omdat wij u persoonlijk kennen (meestal) of door een contact waarbij u ons uw gegevens heeft gegeven.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor:
– het beheren en uitbreiden van de commerciële verbintenis tussen u als huidige relatie, maar ook het ontwikkelen van een relatie met een  potentiële klant. Dit houdt o.a. in dat u enkele keren per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt.
– Het versturen van een offerte, zowel per e-mail alsook een papieren variant.
– Het versturen van een factuur, zowel per e-mail alsook een papieren variant.
– Het versturen van overige informatie, zowel per e-mail alsook per post. Denk hierbij aan het toesturen van stalen, monsters, e.d.

Uw persoonsgegevens worden niet door ons verkocht. De gegevens worden slechts intern in onze VOF gebruikt met als doel bovenstaande taken naar behoren te kunnen uitvoeren binnen onze VOF.

Uw gegevens worden gebruikt zo lang u daar toestemming voor geeft of door de Wet bepaald.

Om onze nieuwsbrieven te versturen, maken we gebruik van de diensten van Laposta, Het Zwanehof 146, 7206 CH te Zutphen. Laposta werkt strikt volgens wettelijke bepalingen. Hun systeem kent een opt-out mogelijkheid: uitschrijven voor nieuwsbrieven kan via een unsubscribe link onderaan de nieuwsbrief.